Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi piedalījās IV Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā Salacgrīvā. Pateicamies audzēkņiem, viņu vecākiem, skolotājiem Zigmāram Krūmiņam, Sarmītei Kubuliņai, Uldim Mūrniekam, koncertmeistarēm Ritai Bogdanovai, Aivai Grosai, Ilvai Liepiņai par ieguldīto darbu!