Mēnesis: 2023. gada marts

Jauno izpildītāju konkurss Gaujienā

Viesojoties Gaujienā…

Jau 11. reizi Gaujiena, saulainā 1. marta dienā, bija pulcējusi jaunos izpildītājmāksliniekus no Alūksnes, Gaujienas, Smiltenes un Valkas mūzikas skolām. Ar sirsnīgu apsveikumu dalībniekus iepriecināja Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas vokālais ansamblis. Lai arī dalībnieku skaits bija neliels, toties šeit tika radīta īpaši brīva, nepiespiesta atmosfēra, kurā dalībnieki varēja izbaudīt vairāk svētku sajūtu nekā saspringtu konkurenci. Un vēl viena “mazā” konkursa priekšrocība. Pēc uzstāšanās konkursa dalībnieki varēja darboties mākslas darbnīcās, kā arī doties ekskursijā pa Gaujienas muižas parku un Anniņu apkārtni, baudot dabas jaukumus un apsnigušo mūzikas instrumentu skanējumu. Pastaigu lieliski vadīja Jānis Krišjānis, ļoti dzīvi stāstot par tā laika muižas vēsturi.

Pēc pastaigas parkā sekoja dalībnieku apbalvošana. Visi dalībnieki saņēma Pateicības rakstus un vērtīgas balvas. Mūsu skolas jaunāko dalībnieku vidū –  Tomass BLŪMS (ped R. Bogdanova) un sagatavošanas klases audzēkne Alise POĻAKA (Ped. L. Cunska). Godalgoto III vietu savā grupā ieguva Lāsmas CUNSKAS audzēkne Milana VASAKOVA. Apsveicam!

Konkursa noslēgumā pedagogi pilnveidoja savu profesionālo meistarību, vērojot mūsu skolas kādreizējās absolventes, tagadējās A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas klavierspēles pedagoģes Ilzes MAZKALNES vadītās meistarklases vecāko klašu audzēkņiem.

Lai šis pasākums kļūst kā pamudinājums katram dalībniekam tiekties pēc jaunām klavierspēles meistarības virsotnēm, uz ko īpaši iedvesmoja I. Mazkalnes 2. klavieru klases audzēknis Gustavs Kalējs.

Prieks par jaunajiem mūziķiem!


Vijoles spēles Valsts konkursa fināls

2023. gada 27. un 28. februārī un laikā no 3. līdz 4. martam Augusta Dombrovska Mūzikas skolā norisinājās Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētā Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle – Vijoles, alta, čella, kontrabasa spēle” audzēkņu Valsts konkursa III kārta jeb fināls.

Valsts konkursi mūzikā notiek reizi 4 gados 3 atlases kārtās. Konkursa I kārtu organizē katra mūzikas skola/mūzikas vidusskola, kurā tiek īstenota attiecīgā mūzikas izglītības programma. No tiem labākie jaunie mūziķi tiek izvirzīti konkursa II kārtai. Šajā mācību gadā konkursa II kārtā piedalījās ap 440 jauno mūziķu, kuri  aptvēra 8 Latvijas mūzikas vidusskolu reģionālos centrus. Izcilākie jaunie talanti pulcējās Valsts konkursa III kārtā Rīgā, A. Dombrovska Mūzikas skolā, pulcējot ap  230 audzēkņus no 43 mūzikas izglītības iestādēm. Starp daudzajiem dalībniekiem arī Alūksnes Mūzikas skolas talantīgais vijolnieks – Rihards BUMBIŠS. Viņa sniegumu valsts konkursa finālā vērtēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēki – Gunārs Larsens, Arigo Štrāls, Tērēze Zīberte-Ijaba, ierindojot starp labākajiem līdzās Mākslu izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Emīla Dārziņa mūzikas skolas un J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas pārstāvjiem. Sasniegts  2. labākais rezultāts savā grupā un izcīnīta II vieta republikas mērogā!

Sveicam Rihardu BUMBIŠU, viņa skolotāju Inesi PETRIKALNI un koncertmeistari Ilzi KANGSEPU ar lielisko sniegumu – iegūto II vietu Valsts konkursa FINĀLĀ!

ĻOTI LEPOJAMIES!


Naujene WIND 2023


Divu dienu garumā 23. un 24. februārī Augšdaugavas novada Kultūras centrā
“Vārpa” norisinājās VI Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju
konkurss “Naujene WIND 2023”, ko rīkoja Naujenes Mūzikas un mākslas skola
sadarbībā ar Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldi un Daugavpils Universitāti. Jau
otro gadu pēc kārtas konkursā aicināti piedalīties arī sitaminstrumentu spēles
audzēkņi. Šogad pēc Covid 19 “uzliktās pauzes” noņemšanas bija pieteicies
rekordliels dalībnieku skaits – 188 no Latvijas, Lietuvas Igaunijas un Polijas.
Konkursa dalībnieku sniegumu trijās vecuma grupās vērtēja starptautiska žūrija:
Arilds Andersens (Norvēģija), Arvidas Valatnevičus, Dainius Pocius (Lietuva),
Rišards Žoledzievskis, Pāvels Malicovskis (Polija), Artis Sīmanis, Ēvalds Daugulis,
Jānis Puriņš, Gatis Evelons (Latvija) un Neeme Ots (Igaunija). Kā atzīmēja konkursa
organizatori, pusei žūrijas dalībnieku ir profesora grāds savā nozarē.
Konkursa noslēgumā dalībnieki varēja noklausīties arī žūrijas ekspertu
koncertu, kuru sniedza lieliskie izpildītājmākslinieki Rišards Žoledzievskis
(saksofons), Neeme Ots (trompete) un Pāvels Malicovskis (trombons). Viņu sniegumu
klausītāji uzņēma ar lielu sajūsmu un apbrīnu.


Sveicam mūsu skolas konkursa dalībniekus ar gūtajiem panākumiem!
II vieta – Katrīna VILDE (flauta) – pedagogs Sarmīte KUBULIŅA,
koncertmeistare Aiva GROSA
III VIETA – Kristers BEITIKS (trompete) – pedagogs Uldis MŪRNIEKS,
koncertmeistare Rita BOGDANOVA
III vieta – Valters ŠTRAUSS (trompete) – pedagogs Zigmārs KRŪMIŅS,
koncertmeistare Aiva GROSA
III vieta – Rūdolfs PAKALNS (eifonijs) – pedagogs Uldis MŪRNIEKS,
koncertmeistare Rita BOGDANOVA
III vieta – Aigars BĒRZIŅŠ (marimba) – pedagogs Mārcis KALNIŅŠ,
koncertmeistare – Rita BOGDANOVA
III vieta – Pauls STRADIŅŠ (marimba, vibrofons) – pedagogs Mārcis
KALNIŅŠ, koncertmeistare – Rita BOGDANOVA
Atzinība – Konstantīns SOKURA (trompete) – pedagogs Uldis MŪRNIEKS,
koncertmeistare Rita BOGDANOVA
Diploms – Ralfs SPIRKS (trompete) – pedagogs Zigmārs KRŪMIŅS,
koncertmeistare Aiva GROSA


XIII Starptautiskais Saksofonmūzikas festivāls “SAXOPHONIA”

Laikā no 2023. gada 10. līdz 19. februārim Rīgā norisinājās XIII Starptautiskais Saksofonmūzikas festivāls “Saxophonia 2023.” Festivāla ietvaros notika arī Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu saksofona klašu audzēkņu konkurss, kurā piedalījās 64 profesionālās ievirzes izglītības iestāžu dalībnieki. Alūksnes Mūzikas skolu šajā konkursā pārstāvēja 2. klases audzēknis Alekss SKUJA, savā grupā iegūstot II vietu!

Sveicam Aleksi SKUJU  ar lielisko sniegumu!  

Paldies skolotājam Sandoram LĪVIŅAM un koncertmeistarei Aivai GROSAI!

LEPOJAMIES!