Mēnesis: 2021. gada novembris

Latvijas Valsts svētku priekšvakarā

Latvijas Valsts svētku priekšvakarā Alūksnes novada pašvaldība bija sarūpējusi patīkamu pārsteigumu Alūksnes novada mediķiem, pateicoties par viņu līdzšinējo darbu ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra muzikālu sveicienu, dāvinot tortes un kliņģerus ģimenes ārstu praksēm, mediķiem Alūksnes Primārās veselības aprūpes centrā un Alūksnes slimnīcā. Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles izglītības programmas skolotājs un orķestra diriģents Sandors Līviņš un Mūzikas skolas audzēkņi pateicas visiem mediķiem, kas pašaizliedzīgi iestājas par līdzcilvēku veselību. Pilnu aprakstu un fotogrāfijas lūdzam skatīt lapā aluksniesiem.lv


Kad valsts svētki ir arī tavējie svētkiKlavieru skolotāja Inita Lemba muzicē Leģendu nakts 2021 pasākumā

Lepojamies ar Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles izglītības programmas vadītājas un pedagoģes Initas Lembas atsaukšanos Alūksnes Muzeja aicinājumam spēlēt uz restaurētā muzeja instrumenta un atskaņot mūziku, kas vēsturiski dziļi saistīta ar muižas pils saimnieka ģimeni. Vairāk lasi https://www.facebook.com/aluksne.museum/posts/3266776596877831