Mēnesis: 2021. gada oktobris

Alūksnes Mūzikas skolas darbs no 2021.gada 21.oktobra valdības noteiktajā mājsēdē

No 2021.gada 25.oktobra līdz 29.oktobrim tiek pagarinātas skolēnu brīvdienas profesionālās ievirzes izglītības programmās. Mācības atsāksies 2021.gada 1.novembrī ATTĀLINĀTI no 1.-9.* klasei.

Interešu izglītības programmās mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta no 2021.gada 21.oktobra līdz 14.novembrim.

Alūksnes Mūzikas skolas administrācija

Sargiet sevi un savus apkārtējos cilvēkus, esiet veseli un atbildīgi!


Mācību nodarbību norise ārkārtas situācijas laikā no 2021.gada 11.oktobra

Uzsākot ārkārtas stāvokli no 2021.gada 11.oktobra uz trim mēnešiem, mācību process Alūksnes Mūzikas skolā notiks  klātienē (tikai individuālās stundas un kolektīvi vienas mājsaimniecības bērniem (pēc iespējām)) un attālināti (grupu stundas). Izglītojamajam klātienes stundām jāuzrāda sertifikāts (papīra vai digitālā formā) par izslimošanu, par pabeigtu vakcinācijas procesu vai apliecinājums (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Laikā no 11.oktobra līdz 15.oktobrim notiks grupu stundu pārkārtošana – apzinot un plānojot iespējamo darbu klātienē grupās izglītojamajiem, kas vienā vispārizglītojošā skolā mācās vienā klasē. Tāpēc izglītojamajiem tiks veidots jauns nodarbību saraksts, lai citi varētu paspēt uz attālinātām nodarbībām atrasties mājās pie digitālām tehnoloģijām.

Interešu izglītības- sagatavošanas klases mūzikas mācības grupas nodarbības varēs tikt organizētas tikai pēc vecāku piekrišanas nodarbībām ārpus telpām. Interešu izglītības individuālās nodarbības turpina notikt klātienē, valkājot sejas masku (izglītojamie līdz 7 gadu vecumam atbrīvoti no masku valkāšanas).

Šāda mūsu mācību darbības pārkārtošana ārkārtas situācijai notiks balstoties uz Alūksnes Mūzikas skolas direktores rīkojuma pamata.