Mēnesis: 2019. gada janvāris

Sveicam Eifonija spēles klases audzēkņus!

25. janvārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika XXIV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss. Tajā piedalījās dalībnieki no 37 mūzikas skolām, to skaitā arī Alūksnes Mūzikas skolas Eifonija spēles klases audzēkņi – Deivids Struckis un Artis Eisaks. Dalībniekus vērtēja starptautiska žūrija no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Lepojamies, ka mūsu skolas audzēkņi guvuši godalgotas vietas. Sveicam Deividu un Arti, skolotāju Zigmāru Krūmiņu, koncertmeistari Aivu Grosu. Pateicamies par ieguldīto darbu!


Audzēkņu panākumi Valsts konkursā

 

 

 

 

 

 

 

 

16. un 17. janvārī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle Valsts konkursa II kārta. Priecājamies kopā ar mūsu skolas audzēkņiem par gūtajiem panākumiem un iespaidiem. Pateicamies skolēniem, skolotājiem un vecākiem par ieguldīto darbu un laiku!

Esam gandarīti, ka uz Valsts konkursa III kārtu, kas notiks Rīgā, izvirzīti mūsu skolas audzēkņi:

Tīna Sloģe (Flautas spēle), skolotāja Sarmīte Kubuliņa, koncertmeistare Ilva Liepiņa

Annija Plīse (Klarnetes spēle), skolotājs Sandors Līviņš, koncertmeistare Aiva Grosa

Deivids Struckis (Eifonija spēle), skolotājs Zigmārs Krūmiņš, koncertmeistare Aiva Grosa

Haralds Dauškans (Sitaminstrumentu spēle), skolotājs Mārcis Kalniņš, koncertmeistare Inita Čerbikova

Ernests Ervīns Dovgāns (Sitaminstrumentu spēle). skolotājs Mārcis Kalniņš, koncertmeistare Inita Čerbikova

Pauls Stradiņš (Sitaminstrumentu spēle), skolotājs Mārcis kalniņš, koncertmeistare Inita Čerbikova

Vēlam veiksmi nākamajā konkursa kārtā!


Sveicam ar dalību Valsts konkursā!

Otrais mācību pusgads Alūksnes Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem iesācies ar veiksmīgu dalību Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Valsts konkursa II kārtā. Pateicamies konkursa dalībniekiem, skolotājiem un vecākiem par ieguldīto darbu.