Mēnesis: 2018. gada aprīlis

Sveicam koklētāju ansambli!

Svētdien, 15. aprīlī Alūksnes Mūzikas skolas absolventu koklētāju ansamblis Saulīte devās uz Rīgu, kur Kultūras pilī Ziemeļblāzma piedalījās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koklētāju ansambļu skatē – konkursā C grupā. Apsveicam ansambļa dalībnieces un skolotāju Ingu Kalniņu ar iegūto II pakāpes diplomu!


Sveicam sitaminstrumentālistus!

14. aprīlī Rojā notika VI Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss Rojas ritmi 2018 Rojas Mūzikas un mākslas skolā. Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles klases ansamblis skolotāja Mārča Kalniņa vadībā ieguva 3. vietu! Pateicamies audzēkņiem, viņu vecākiem un skolotājam Mārcim par ieguldīto darbu!


Sveicam pianistus!

 Aprīļa vidū Alūksnes Mūzikas skolas klavierspēles audzēkne Lelde Kaktiņa piedalījās XII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursā Līvānu Mūzikas un mākslas skolā. Pateicamies Leldei ar iegūto Atzinību, viņas vecākiem un skolotājai Initai Čerbikovai par ieguldīto darbu!


Sveicam vijolnieku ansambli!

 Alūksnes Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis aprīļa vidū piedalījās Jauno vijolnieku konkursā Baltijas valstīm – 100. Pateicamies audzēkņiem ar iegūto Atzinību, viņu vecākiem, skolotājai Inesei Petrikalnei un koncertmeistarei Ilzei Kangsepai par ieguldīto darbu.


Muzikālā pēcpusdiena

Alūksnes Mūzikas skola turpina muzikālo pēcpusdienu ciklu, veltītu Latvijas simtgadei. Šajā koncertā Caur Latvijas novadiem skanot.. klausītāji varēs dzirdēt daudzveidīgus latviešu komponistu skaņdarbus, kas atspoguļos katra Latvijas novada muzikālo mantojumu.

 


Sveicam sitaminstrumentālistus!

31. martā Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā notika III Sitaminstrumentu spēles ansambļu konkurss – festivāls Amber Percussion. Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu ansamblis skolotāja Mārča Kalniņa vadībā ieguva 3. vietu. Pateicamies audzēkņiem, viņu vecākiem un skolotājam Mārcim par ieguldīto darbu!