Alūksnes Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis aprīļa vidū piedalījās Jauno vijolnieku konkursā Baltijas valstīm – 100. Pateicamies audzēkņiem ar iegūto Atzinību, viņu vecākiem, skolotājai Inesei Petrikalnei un koncertmeistarei Ilzei Kangsepai par ieguldīto darbu.