Lepojamies ar Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņiem, pedagogiem un absolventiem – E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra dalībniekiem un viņu paveikto darbu garajās mēģinājumu stundās, kļūstot par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pilntiesīgiem dalībniekiem ar iegūto I vietu II grupā Vidzemes un Rīgas valstspilsētas pūtēju orķestru skatē Valmieras Kultūras centrā (01.04.2023.). Kolektīva mākslinieciskais vadītājs un diriģents, Alūksnes Mūzikas skolas pedagogs Sandors Saulvedis LĪVIŅŠ.

Foto no orķestra facebook lapas.