2023.gada saulainajā 14.februārī Mūzikas skolas audzēkņi viesojās PII “Pienenīte” ar svētku koncertu.
To var saukt jau par ļoti ciešu tradīciju vairāku gadu garumā. “Pienenītes” mazie audzēkņi koncertu klausījās ar lielu interesi un ļoti labi atpazina dažādos mūzikas instrumentus.

Koncertā piedalījās Mūzikas skolas audzēkņi: Alise Poļaka, Emīlija Forstere, Matīss Žagats, Emīlija Gusta, Elza Šaicāne, Alekss Skuja, Valters Štrauss, Paula Supe, Roberta Bumbiša, Laura Vīksna un jaunāko klašu vijolnieku ansamblis.

Paldies pedagogiem, kas viņus sagatavoja: Lāsmai Cunskai, Santai Kļavai-Būmanei, Uldim Mūrniekam, Inesei Petrikalnei, Ritai Bogdanovai, Sandoram Līviņam, Zigmāram Krūmiņam, Ingai Kalniņai un k.-cm. Ilzei Kangsepai un Egitai Salmanei. Paldies direktorei Guntai Bošai par atraktīvo vadīšanu.

Mīļš paldies PII “Pienenīte” vadītājai Ingūnai Dovgānei par jauko uzņemšanu un sadarbību.

Prieks dalīties mīlestībā!