Piektdien, rudenīgā 19. oktobra dienā, Alūksnes Mūzikas skolas pedagogi un darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Staiceles Mūzikas un mākslas skolu. Tika gūti pozitīvi iespaidi par to kā staicelieši, apvienojot spēkus, no pamestas ēkas izveidojuši drošu un patīkamu mācību iestādi, kur bērniem gūt zināšanas, prasmes un spējas radoši izpausties. Esam pateicīgi arī par iespēju tuvāk iepazīt Staiceles vēsturisko centru un lībiešu kultūru.