Mēnesis: 2023. gada februāris

“RITMA MOZAĪKA” iekrāsojas panākumos 

2023. gada 15. februārī Jelgavas Mūzikas vidusskolā izskanēja sitaminstrumentu spēles konkurss “RITMA MOZAĪKA”, kur par galvenās balvas laureātu kļuva mūsu skolas audzēknis Pauls STRADIŅŠ.

Konkursā piedalījās 31 dalībnieks no Latvijas reģionu mūzikas skolām, un mūziķus vērtēja starptautiska žūrija no Latvijas, Lietuvas un Itālijas. Dalībniekiem bija jāatskaņo divi skaņdarbi – viens, izvēlēts no  konkursa obligāto skaņdarbu saraksta marimbai un viena brīvas izvēles multiperkusiju kompozīcija.

Alūksnes Mūzikas skolu šajā konkursā pārstāvēja divi audzēkņi – Emīls SINĀTS un Pauls STRADIŅŠ. Emīls Sināts apliecināja labu sniegumu un respektablās žūrijas vērtējumā saņēma PATEICĪBU. Atzīmējot priekšnesumu kā mūzikas vidusskolas audzēkņa māksliniecisko prasmju līmenim atbilstošu, par galveno šī konkursa favorītu atzina mūsu skolas pārstāvi Paulu STRADIŅU. Viņa priekšnesums izcēlās ar īpaši augstu tehniskā izpildījuma līmeni, muzikalitāti un interpretācijas brīvību. Rezultātā, Pauls ieguva GRAND PRIX balvu – veikala Nartiss dāvāto mūzikas instrumentu – afrikāņu tradicionālās bungas jeb džambu. Pedagogs Mārcis KALNIŅŠ un koncertmeistare Inita LEMBA ir gandarīti par audzēkņu rezultātiem. Šoreiz konkursa dalībnieki sadarbojās ar Jelgavas Mūzikas vidusskolas koncertmeistaru Māri TREIJU, un, neskatoties uz pēkšņo izaicinājumu, panākumi neizpalika.

Lai arī turpmākie muzicēšanas prieka mirkļi iemirdzas jaunās mozaīkas krāsās un skaņās!

Alūksnes Mūzikas skolas direktore,
Gunta BOŠA

ĻOTI LEPOJAMIES!


Valentīndienas koncerts “Pienenītē”

2023.gada saulainajā 14.februārī Mūzikas skolas audzēkņi viesojās PII “Pienenīte” ar svētku koncertu.
To var saukt jau par ļoti ciešu tradīciju vairāku gadu garumā. “Pienenītes” mazie audzēkņi koncertu klausījās ar lielu interesi un ļoti labi atpazina dažādos mūzikas instrumentus.

Koncertā piedalījās Mūzikas skolas audzēkņi: Alise Poļaka, Emīlija Forstere, Matīss Žagats, Emīlija Gusta, Elza Šaicāne, Alekss Skuja, Valters Štrauss, Paula Supe, Roberta Bumbiša, Laura Vīksna un jaunāko klašu vijolnieku ansamblis.

Paldies pedagogiem, kas viņus sagatavoja: Lāsmai Cunskai, Santai Kļavai-Būmanei, Uldim Mūrniekam, Inesei Petrikalnei, Ritai Bogdanovai, Sandoram Līviņam, Zigmāram Krūmiņam, Ingai Kalniņai un k.-cm. Ilzei Kangsepai un Egitai Salmanei. Paldies direktorei Guntai Bošai par atraktīvo vadīšanu.

Mīļš paldies PII “Pienenīte” vadītājai Ingūnai Dovgānei par jauko uzņemšanu un sadarbību.

Prieks dalīties mīlestībā!