Mēnesis: 2023. gada augusts

Aicinām darbā direktora vietnieku

Aicinām darbā direktora vietnieku
pilnas slodzes amata vieta uz nenoteiktu laiku

 Galveno pienākumu apraksts: 

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu iestādes mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un savas kompetences ietvaros nodrošināt to ievērošanu, izpildi;
 • sastādīt izglītības iestādes mācību un audzināšanas plānus;
 • veikt pedagoģisko darbinieku slodžu sadali un tarifikāciju atbilstoši izstrādātajam skolas mācību plānam;
 • nodrošināt savlaicīgas un precīzas informācijas ievadīšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā, pārraudzīt e-klases sistēmas uzturēšanu, lietošanu un informācijas izvietošanu tajā;
 • plānot un organizēt konkursu, koncertu un citu kultūras pasākumu norisi.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • darba pieredze izglītības jomā (pieredze izglītības vadības darbā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, precizitāte un atbildība.

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • atbildīgu, dinamisku darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 1. CV un motivācijas vēstule;
 2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā).

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski pa e-pastu: muzikas_skola@aluksne.lv, nosūtot pa pastu vai personīgi nogādājot Alūksnes Mūzikas skolā Jāņkalna ielā – 38, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. līdz 2023. gada 25. septembrim. Tālr. informācijai +37126137177.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Alūksnes Mūzikas skola informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Aicinām darbā kora diriģentu

Aicinām darbā kora diriģentu nenoteiktu laiku

Prasības pretendentam:

 • atbilstoša profesionālā un pedagoģiskā izglītība saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • pozitīva attieksme pret skolas kultūru, tradīcijām, lojalitāte;
 • labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
 • augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • atbildīgu, dinamisku darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli iesniegt elektroniski pa e-pastu: muzikas_skola@aluksne.lv, nosūtot pa pastu vai personīgi nogādājot Alūksnes Mūzikas skolā Jāņkalna ielā – 38, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. līdz 2023. gada 25. septembrim. Tālr. informācijai +37126137177.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Alūksnes Mūzikas skola informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.


Cēsīs norisināsies koncerts “Vidzemes Talanti – ģimenei”

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola sadarbībā ar skolas atbalsta biedrību aicina apmeklēt
Vidzemes reģiona mūzikas skolu talantīgāko audzēkņu un konkursu laureātu koncertu
“Vidzemes Talanti.” Koncerts norisināsies 2023. gada 27. augustā plkst. 16.00 Koncertzāles
“Cēsis” Lielajā zālē.
Izcilībā un talanta izkopšanā ir jāiegulda liels un smags darbs, un tas nav izdarāms bez ģimenes
atbalsta. Ģimene ir jaunā mākslinieka drošais plecs un stiprā klints, kura vienmēr ir līdzās,
motivē un atbalsta, tādēļ šogad koncerta vadmotīvs ir ģimene, lai akcentētu tās vērtību un nozīmi
ceļā uz mērķu un sapņu piepildījumu.
Koncertā piedalīsies Vidzemes mūzikas skolu audzēkņi – konkursu laureāti – no Alūksnes,
Cēsīm, Dzērbenes, Limbažiem, Madonas, Rūjienas, Valkas, Valmieras un Vidzemes
kamerorķestris. Koncertu diriģēs Artūrs Švarcbahs.
Koncerta programmā būs dzirdama dažādu instrumentu – alta, čella, fagota, flautas, klavieru,
kokles, marimbas, vijoles spēle, kā arī solo dziedāšana un ērģeļu spēle.
Daudzas aranžijas solo instrumentiem ar orķestri radījis Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas pedagogs un komponists Andris Riekstiņš.
Koncerts norisināsies ar Vidzemes plānošanas reģiona, Valsts Kultūrkapitāla fonda, Cēsu novada
pašvaldības, AS “Cēsu alus” un Ģimenes stādu audzētavas “Silavirši” atbalstu.
Ieeja bez maksas.