Alūksnes Mūzikas skolas

jaunu audzēkņu uzņemšana

2019. / 2020. mācību gadam

1.Profesionālās ievirzes izglītības programmās:

                   1.1. Taustiņinstrumentu spēle (klavieres*, akordeons**)

                   1.2. Stīgu instrumentu spēle (vijole*, kokle**)

                   1.3. Pūšaminstrumentu spēle** (flauta, klarnete, saksofons, trompete, eifonijs, trombons, tuba)

                   1.4. Vokālā mūzika – Kora klase*

                   1.5. Sitaminstrumentu spēle**

* – mācību ilgums 8 gadi, ieteicamais vecums mācību uzsākšanai 7- 8 gadi;

** – mācību ilgums 6 gadi, ieteicamais vecums mācību uzsākšanai 8 – 9 gadi.

2. Interešu (sagatavošanas un dziedāšanas klašu) izglītības programmās

    (ieteicamais vecums mācību uzsākšanai 5 – 6 gadi).

3. Pieaugušo izglītības programmās (nav noteikts vecuma ierobežojums).

                                     *     *     *   

 

Iesniegumi par uzņemšanu Alūksnes Mūzikas skolā tiek pieņemti līdz 3. jūnijam ieskaitot (veidlapa saņemama skolas lietvedībā).

Konsultācijas: 3., 4. jūnijs, plkst. 10:00 vai 15:00

Uzņemšanas pārbaudījums: 5. jūnijs, plkst. 10:00 vai 15:00
 

Skolas adrese :

Jāņkalna ielā –38, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 4301

Kontakttālrunis: 64381440 ; 26137177

e-pasts: muzikas_skola@aluksne.lv