Aicinām darbā direktora vietnieku
pilnas slodzes amata vieta uz nenoteiktu laiku

 Galveno pienākumu apraksts: 

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu iestādes mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un savas kompetences ietvaros nodrošināt to ievērošanu, izpildi;
 • sastādīt izglītības iestādes mācību un audzināšanas plānus;
 • veikt pedagoģisko darbinieku slodžu sadali un tarifikāciju atbilstoši izstrādātajam skolas mācību plānam;
 • nodrošināt savlaicīgas un precīzas informācijas ievadīšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā, pārraudzīt e-klases sistēmas uzturēšanu, lietošanu un informācijas izvietošanu tajā;
 • plānot un organizēt konkursu, koncertu un citu kultūras pasākumu norisi.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • darba pieredze izglītības jomā (pieredze izglītības vadības darbā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, precizitāte un atbildība.

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • atbildīgu, dinamisku darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 1. CV un motivācijas vēstule;
 2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā).

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski pa e-pastu: muzikas_skola@aluksne.lv, nosūtot pa pastu vai personīgi nogādājot Alūksnes Mūzikas skolā Jāņkalna ielā – 38, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. līdz 2023. gada 25. septembrim. Tālr. informācijai +37126137177.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Alūksnes Mūzikas skola informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.