*Iesnieguma formu var saņemt mūzikas skolas lietvedībā vai lejupielādēt ŠEIT: Iesniegums_Uzņemšana_2020